بنیان‌گذار صالحانه

محمدنبی بندار

درباره من

کارشناسی آمار خواندم، اما بعد بنا به علاقه‌ای که به مباحث اسلامی داشتم به حوزه علمیه رفتم. الان طلبه هستم و معلم دبیرستان دوره اول. چند سالی هست که تخصصی کار تربیتی نوجوان می‌کنم.

ریاضی دوره اول دبیرستان 95%
انگلیسی دبیرستان دوره اول 90%
مباحث روانشناسی تربیتی دبیرستان دوره اول 80%
مبانی موفقیت 85%
دوره های من