این پادکست زیبا رو می‌تونید از اینجا بشنوید.

 

بسم‌الله الرحمن الرحیم   -----   هست کلید در گنج حکیم    

 

فاتحه فکرت و ختم سخن   -----   نام خدایست بر او ختم کن

 

پیش وجود همه آیندگان   -----   بیش بقای همه پایندگان

 

مبدع هر چشمه که جودیش هست   -----   مخترع هر چه وجودیش هست

 

پرورش‌آموز درون پروران   -----   روز برآرنده روزی خوران

 

داغ نه ناصیه داران پاک   -----   تاج ده تخت نشینان خاک

 

اول و آخِر بوجود و صفات   -----   هست کن و نیست کن کاینات

 

اول او اول بی ابتداست   -----   آخِر او آخِر بی‌انتهاست

 

کشمکش هر چه در و زندگیست   -----   پیش خداوندی او بندگیست

 

هر چه جز او هست بقائیش نیست   -----   اوست مقدس که فنائیش نیست

 

نخل زبانرا رطب نوش داد   -----   دُر سخن را صدف گوش داد

 

ناف شب از مشک فروشان اوست   -----   ماه نو از حلقه به گوشان اوست

 

سدره نشینان سوی او پر زدند   -----   عرش روان نیز همین در زدند

 

گر سر چرخست پر از طوق اوست   -----   ور دل خاکست پر از شوق اوست

 

دل که زجان نسبت پاکی کند   -----   بر در او دعوی خاکی کند

 

خاک نظامی که بتایید اوست   -----   مزرعه دانه توحید اوست

 

منبع: نظامی گنجوی، خمسه، مخزن الاسرار، بخش یک، آغاز سخن